Služby veřejnosti

  • Požární asistence/dozor
  • Asistence v oblasti požární bezpečnosti (prevence), ochrany obyvatelstva, krizového řízení, tvorba plánovací dokumentace
  • Odstranění obtížného bodavého hmyzu
  • Rizikové kácení
  • Prohlídka hasičské zbrojnice včetně techniky
  • Dětské dny a další akce pro děti
  • Preventivně výchovná činnost

V případě zájmu o tyto služby pište na velitel@sdhhm.cz