Login Form

Historie

Zveřejněno: 6. 7. 2016 8:40
Napsal j.markuci

K úschově výzbroje a výstroje, od založení sboru do října 1950 byla používána jako hasičská zbrojnice upravená stodola v č.p. 6. Byly zde uschovány první dvě stříkačky , nářadí a automobilové vozy byly porůznu v úschově.

Dne 10. prosince 1948 na výborové schůzi navrhl br. Ladislav Charypar vybudování nové zbrojnice adaptací stáje v místním dvoře v traktu na náves.

V neděli 1. října 1950 byla předána druhá zbrojnice, která byla přestavěná ze stájí na jednu garáž, kam se vešla jak čtyřkolová a motorová stříkačka tak i auto a výstroj.

10. října 1957 na výborové schůzi se začala projednávat přestavba zbrojnice.

Projekt a stavební plány provedl zdarma člen ing. arch. Zdeněk Pubal. Ze stavebními pracemi bylo započato

18. září 1958. Celá stavba byla provedena svépomocí hasičů i občanů Horních Měcholup. Celkem bylo odpracováno 7144 hodin, z toho 77 členů odpracovalo 60320 hodin.Nejvíce odpracoval starosta sboru Antonín Procházka.

První část byla dokončena v listopadu 1959, s fasádou bylo započato 7. července 1962 a dále pokračovaly dodělávky v prvním patře až do prosince 1964

Po dokončení výstavby byl vytvořen objekt hasičské zbrojnice. V přízemí dvě garáže o rozloze 66,7 m2 a 35 m2 včetně strážnice a skladu, v prvním patře sborovna (klubovna) 19,3 m2, byt pro hasiče 2x po18,8 m2 a 4,6 m2 příslušenství, byt pro zaměstnance statku 23,8 m2 a 13,6 m2 s příslušenstvím 4,1 m2, k tomu v přízemí vstupní chodba, sklep, schodiště do patra, věžová sušárna hadic ve výši 10,25 m.

Tato hasičárna, která stála v místě dnešní školky Boloňská, sloužila až do roku 1980, kdy musela ustoupit výstavbě sídliště. V tomto roce jsme přestěhovali vybavenío provizorní plechové haly v místě dnešní pošty. Tato plechová hala bez vytápění měla prostor pro uložení techniky a oddělený prostor pro výstroj.

Po dostavbě objektu v roce 1986 u fotbalového hřiště na Hornoměcholupské ulici jsme jako „náhradu“ za zbořený objekt hasičárny převzali jednu garáž o rozloze 72 m2,sklad bez oken 23m2 a šatnu 17 m2, zbývající část objektu byla používána MNV pro drobnou provozovnu. Vzhledem k tomu, že tyto prostory byly nevyhovující, přistoupili jsme již v tomto roce ke stavebním úpravám tím, že jsme rozšířili šatnu o prostor skladu a sklad vybudovali v suterénu . Postupem času kdy, nám byla přidělena další technika, jsme vybudovali vedle garáže přístřešek pro parkování druhého vozu .

Až v roce 1998 nám byla předána druhá garáž , v srpnu zbývající část objektu( klubovna 24 m2, sprchy a umývárna), který byl od výstavby celý plánován jako hasičská zbrojnice. Ihned jsme přistoupili k úpravám, aby objekt vyhovoval požadavkům naší jednotky.

V současné době byla z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy vybudována moderní hasičská zbrojnice v ulici Holoubkovská 323. Do užívání byla Jednotce a Městské části Prahy 15 předána do užívání v září 2010. Jedná se přestavěný objekt, který byl používán pro zázemí servisu Pražských tepláren a Sběrné suroviny zde měly výkup surovin, později zde byly sklady a kanceláře. Hasičská zbrojnice po přestavbě původního objektu disponuje zázemím odpovídajícím současným požadavkům jednotky i sboru. Hasičskou zbrojici nyní tvoří zejména čtyři garážová stání pro zásahovou techniku, prostory pro uskladnění a údržbu techniky, šatny členů výjezdové jednotky, prostory pro školení, kuchyň, společenský sál a odpovídající hygienické zařízení včetně sprch.

Kategorie: