Login Form

Historie

Zveřejněno: 6. 7. 2016 8:20
Napsal j.markuci

Horní Měcholupy -ač blízko Prahy, srdce České země, od jejího středu jen 12 km vzdáleny, ještě v roce 1898 měly jen 28 čísel popisných a 120 obyvatel. A přec nebyly z nejmenších, svými dějinami, kterými naopak patří mezi přední místa, neboť je historicky prokázáno, že byly již v roce 1309, tenkrát sice ještě menší, ale byly. Tak začíná zápis v kronice Hasičského sboru, který popisuje založení sboru před sto lety.

V roce 1898 se zástupci obce Nykodým Emanuel a Pucherna František po několika poradách se sousedy rozhodli založit hasičský sbor.

V listopadu 1898 se sešla ustavující schůze. Toho dne se sešli v hostinci „ U Nykodýmů“ obyvatelé obce v hojném počtu, kde po vřelých a procítěných slovech několika sousedů se přítomní přihlásili za členy. Nálada všech byla povznesena vlasteneckým cítěním a pocitem vědomí, že nynějším dnem konají všichni opravdu něco dobrého pro svojí vlastní obec a tím také pro sebe a své spoluobčany. Byly přečteny a probrány stanovy dobrovolného hasičstva a přečten seznam 18 zakládajících členů. Dále přislíbili členové obecního zastupitelstva zakoupení stříkačky, výstroje a výzbroje, což bylo přijato s nadšením a tato zdařilá schůze skončena.

Dne 2. prosince 1898 se konala ustavující valná hromada, ve které byli zvoleni hlavní činovníci : starosta, velitel, jednatel a pokladník. Tímto dnem Sbor dobrovolných hasičů Horní Měcholupy nabyl platnosti dle zákona a práva, neboť splnil první stanovami požadovanou činnost a měl činovníky s právy a povinnostmi.

Seznam zakládajících členů

 1. Václav Bambula, domkář č.p .29
 2. Konstantin Kobliha, železničář č.p. 26
 3. Antonín Lokaj, rolník a truhlář č.p. 15
 4. Jan Moudrý, domkář a krejčí č.p. 25
 5. Jan Nový , domkář č.p. 22
 6. František Nový, dělník č.p. 22
 7. Antonín Nykodým, řezník č.p. 12
 8. Emanuel Nykodým, rolník a hostinskýč.p. 12
 9. Josef Pazdera, obuvník a ponocný č.p. 6
 10. Josef Prášek, obchodník č.p.23
 11. Karel Prášek, zedník č.p. 23
 12. Josef Procházka, domkář č.p. 2
 13. Václav Procházka, zedník č.p. 2
 14. František Pucherna, domkář č.p. 21
 15. Václav(1.) Šimek, domkář č.p 16
 16. Josef Urban, nájemce dvora č.p. 1
 17. Antonín Vojtěchovský, rolník č.p. 8
 18. František Vojtěchovský, domkář.č.p.7
Kategorie: