Login Form

Výcvik a cvičení

Zveřejněno: 13. 9. 2016 15:05
Napsal j.markuci

V neděli 11. září 2016 proběhla ve spolupráci s Klubem vozíčkářů, pražskými jednotkami sborů dobrovolných hasičů, dalšími složkami integrovaného záchranného systému (Městská police hl. m. Prahy, Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1) a dalšími subjekty cvičná evakuace v Petýrkově ulici na Praze 11.

Jednotka SDH Horní Měcholupy se na této akci podílela s družstvem 1+8 a technikou CAS 24 spolu s plošinou PP27. Pomocí této výškové techniky jsme evakuovali 3 osoby a členové jednotky se v dýchací technice podíleli na další evakuaci obyvatel a uživatelů objektu, kteří jsou převážně imobilní. Přínos cvičení pro jednotku spočíval v nácviku specifických podmínek a seznámení se specifickými potřebami těchto osob.

 

Bližší informace o cvičné evakuaci lze včetně fotografií nalézt na webových stránkách Prahy 11.

Kategorie: